Windows installation

Till Windows finns en steg-för-steg beskrivning på hur man kommer igång: ThermIQ2 installation för Windows XAMPP

Allt du behöver för att komma igång, utöver ThermIQ-kortet är en PC med minst Windows Vista och en USB-mini-b sladd.