Driftstatus 2013-10-24 22:39:00
Reg #BeskrivningVärdeEnhet
0Utomhustemp.10C
1Rumstemp. är20C
2Rumstemp. är, decimal00.1C
3Rumstemp. bör21C
4Rumstemp. bör, decimal00.1C
5Framledningstemp.24C
6Returledningstemp.23C
7Varmvattentemp.52C
8Brine ut temp.14C
9Brine in temp.16C
10Kylning temp.-40C
11Framledn.temp., shunt0C
12Strömförbrukning0A
13Tillsats 3 kW0Boolsk
13Tillsats 6 kW0Boolsk
14Framledningstemp., bör28C
15Framledn.temp., shunt, bör28C
16Brinepump0Boolsk
16Kompressor0Boolsk
16Cirkulationspump1Boolsk
16Varmvattenprod.0Boolsk
16Tillsats 20Boolsk
16Shunt -0Boolsk
16Shunt +0Boolsk
16Tillsats 10Boolsk
17Shuntgrupp -0Boolsk
17Shuntgrupp +0Boolsk
17Shunt kylning -0Boolsk
17Shunt kylning +0Boolsk
17Aktiv kyla0Boolsk
17Passiv kyla0Boolsk
17Larm0Boolsk
18STATUS10Enheter
19Larm högtr.pressostat0Boolsk
19Larm lågtr.pressostat0Boolsk
19Larm motorskydd0Boolsk
19Larm lågtemp. brine0Boolsk
19Larm lågflöde brine0Boolsk
20Larm utegivare0Boolsk
20Larm framledn.givare0Boolsk
20Larm returledn.givare0Boolsk
20Larm varmvattengivare0Boolsk
20Larm rumsgivare1Boolsk
20Larm överhettningsskydd0Boolsk
20Larm fel fasföljd0Boolsk
21BEHOV10
22BEHOV20
23Tryckrörtemp.26C
24Varmv.framledn.temp33C
25Integral-66C*min
26Integral, uppnådd A-gräns0
27Avfrostning0*10s
28Minimum tid till start0min
29Programversion10
30Cirk.pump fart30%
31Brinepump fart0%
32STATUS30
50Rumstemp., bör21C
51Driftläge1läge #
52Kurva32C
53Kurva min12C
54Kurva max52C
55Kurva +50C
56Kurva 00C
57Kurva -50C
58Värmestopp14C
59Temp. sänkning1C
60Rumfaktor2C
61Shunt kurva38C
62Shunt kurva min10C
63Shunt kurva max55C
64Shunt kurva, bör20C
65Shunt kurva, är2C
66Utestopp temp, (20=-20C)20C
67Tryckrör, temp.gräns130C
68Varmvatten starttemp.42C
69Varmvattentid20min
70Värmetid20min
71Legionella intervall30dygn
72Legionella stopptemp.60C
73Integralgräns A1200C*min
74Hysteresgräns, värmepump10C
75Returledningstemp., maxgräns55C
76Minimum startintervall20min
77Brinetemp., min.gräns (-15=AV)-15C
78Kyla, bör18C
79Integralgräns A26010 C*min
80Hysteresgräns, tillsats20C
81Max steg, tillsats2antal
82Strömförbrukn., maxgräns20A
83Shunttid60s
84Varmvatten stopptemp.61C
85Manuell test läge0läge #
86STATUS70
87Språk0språk #
88STATUS80
89Fabriksinställningar0inst #
90Nollställ drifttider0Boolsk
91Kalibrering utegivare0C
92Kalibrering framledn.givare0C
93Kalibrering returledn.givare0C
94Kalibrering varmvattengivare0C
95Kalibrering brine ut0C
96Kalibrering brine in0C
97Värmesystemtyp 0=VL 4=D0typ #
98Tillägg fasmätning1Boolsk
98TILL20Boolsk
98Tillägg HGW1Boolsk
98TILL40Boolsk
98TILL50Boolsk
98TILL60Boolsk
98Tillägg Optimum1Boolsk
98Tillägg flödesvakt0Boolsk
99Loggtid1min
100Brinetid på310 s
101Brinetid av310 s
102Legionella topptid aktiv0Boolsk
103Legionella topptid1h
104Drifttid kompressor10084h
105STATUS9-10713
106Drifttid 3 kW214h
107STATUS10-20992
108Drifttid varmv.prod. med kompr.686h
109STATUS112
110Drifttid passiv kyla0h
111STATUS120
112Drifttid aktiv kyla0h
113STATUS1328416
114Drifttid 6 kW111h
115STATUS140
116STATUS150