Reply To: Problem med rasp thermiq link

Shop Forums ThermIQ och Linux Problem med rasp thermiq link Reply To: Problem med rasp thermiq link

#6353
Anders a
Keymaster

Två saker:
Kan du prova att uppdatera till senaste beta-releasen? Har gjort ett par fixar i USB-hanteringen. Har också hittat ett par fel i installationen som stoppar den inbyggda uppdateringsfunktionen för Raspberry’n från att fungera. Därför bör du köra om installationen, enklast genom att starta ett ssh och skriva:

cd /tmp
rm setup_script
sudo wget http://www.thermiq.net/ThermIQ_beta/pkg_raspberry/setup_script
sudo chmod a+x setup_script
sudo ./setup_script -b 2>&1 | sudo tee /var/thermiq_install.log

Ta gärna en backup på hpdb-databasen, den skall inte skrivas över men för säkerhets skull så.
Beta’n har för övrigt support för att använda Tellstick och trådlösa temperaturgivare

Vad har du för fw-version på ThermIQ-en?