Reply To: Larm mail från raspberry pi

Shop Forums ThermIQ och Linux Larm mail från raspberry pi Reply To: Larm mail från raspberry pi

#6524
Anders a
Keymaster

Skriv in din egen mailadress både som mottagare och sändare

ta den text du hittade för gmail och ersätt det förslag som systemet gett i andra fönstret, dvs skriv in

# A gmail service example
account gmail
port 587
tls on
tls_certcheck off
host smtp.gmail.com
from account.name@gmail.com
auth on
user account.name@gmail.com
password yourpasswordhere
# Set a default account
account default : gmail

i det nedre fönstret (där det står “account default osv”

Byt ut det som är blått i din första bild till din email address och byt password