Reply To: Använda MySQL

Shop Forums Installation Använda MySQL Reply To: Använda MySQL

#6016
Mischel
Participant

Har nu testat och det verkar delvis fungera eftersom PDO används för att anropa databaserna och i teorin hade det kunnat räcka att i “Thermiq_Windows.ini” ändra till MySQL (inkl användarnamn och lösenord som idag saknas i originalfilen).

Jag fick manuellt skapa de två ThermIQ-databaserna i MySQL samt alla tabeller, så det verkar inte gå att göra detta genom funktionen på adminsidan för ThermIQ (settings.php). Dessutom måste man i php.ini verifiera att PDO:n för MySQL är aktiverad som “extension”.

Tyvärr så verkar det som flera SQL-frågor i php-filerna inte är helt kompatibla med MySQL och PHP-skripten ger felmeddelande för alla av frågorna när man försöker visa data via ThermIQ Web.

Då jag själv inte har ngn större kunskap om SQL och php så får jag tyvärr ge upp att försöka använda MySQL då det verkar bli för mycket att sätta sig in i hur ThermIQ är uppbyggt. 🙁

Antar att ingen annan har fått till detta heller?