Reply To: Raspberry setup script errors

Shop Forums Installation Raspberry setup script errors Reply To: Raspberry setup script errors

#6703
Anders a
Keymaster

Det kan vara nödvändigt att skriva
sudo rm /etc/setup_script
för att ta bort det gamla scriptet innan man laddar ner det nya med sudo wget……