ThermIQ

ThermIQ är ett interface till Thermias och Danfoss värmepumpar som tillsammans med mjukvara ger dig full koll på vad din värmepump gör.

Med ThermIQ ansluten till din Thermia värmepump ochRaspberry PI eller en Windows dator så får du tillgång till alla interna mätvärden och styrparametrar direkt ur värmepumpens styrdator och har möjlighet att presentera dessa data som grafer i en webläsare. Om du vill kan du också över nätverk styra och ändra driftparametrar såsom önskade temperaturer, utetemperatur, varmvattenproduktion etc. Raspberry PIn/Windows maskinen kör en web-server som grafiskt presenterar värmepumpens aktuella tillstånd samt grafer för alla styrparametrar. Här kan du direkt ändra i värmepumpens inställningar och få mail om något internt larm har lösts ut.