ThermIQ och Debian Stretch

Det går att installera ThermIQ Web på ”Debian Stretch” men det kräver att du själv har installerat OS och har god förståelse för hur man installerar och administrerar program i Linux. Installationsvägledning finns här: http://www.thermiq.net/ThermIQ2-installation-for-Debian.pdf

Deu kan styra alla värmepumpens parametrar och får en grafisk sammanställning av ThermIQs driftlogg. Exempel på hur det ser ut och vad du kan göra finns här Webexempel

ThermIQ s programvara är skriven i php och använder Apache web-server och sqlite eller mysql som databas

.