ThermIQ USB

ThermIQ-USB kommer att utgå ur sortimentet och ersätts av ThemIQ-MQTT. Support i ThermIQ WEB kommer att finnas kvar.