Lysdioder och status

ThermIQ: Har tre lysdioder för att indikera vad den håller på med. Så här tolkar man dom:

1. Den göna lysdioden märkt POWER indikerat att kortet har spänning, antingen från värmepumpen eller från USB

2. Den röda lysdioden märkt STATUS indikerar vad kortet gör genom att göra korta blinkningar i följd.

1 blink Power on check
2 blink Bootloader mode, redo att upgradera firmware
3 blink Stand-alone loggning, säkert att sätta i och ta ur SD kort
4 blink Stand alone loggning, SD kortet används och skall inte tas ut
5 blink USB anslutet och serieport och SD kort aktivt

3. Den röda lysdioden vid SW blinkar när kommunikation med värmepumpen sker. Det gäller oavsett vilken STATUS kortet har. Om den inte blinkar så pröva att stänga av värmepumpen och ta ut USB sladden från ThermIQ.en. Starta sedan värmepumpen och sätt i USB:n igen.