ThermIQ

ThermIQ är en produkt som består av två delar, ThermIQ-MQTT är hårdvaru-interfacet som installeras i Thermias och Danfoss värmepumpar som tillsammans med mjukvaran, ThermIQ WEB, ger dig full koll på vad din värmepump gör.

Med ThermIQ-MQTT ansluten till din Thermia värmepump och en Raspberry PI eller en Windows dator som kör ThermIQ WEB så får du tillgång till alla interna mätvärden och styrparametrar direkt ur värmepumpens styrdator och har möjlighet att presentera dessa data som grafer i en webläsare. Om du vill kan du också över nätverk styra och ändra driftparametrar såsom önskade temperaturer, utetemperatur, varmvattenproduktion etc. Raspberry PIn/Windows maskinen kör en web-server som grafiskt presenterar värmepumpens aktuella tillstånd samt grafer för alla styrparametrar. Här kan du direkt ändra i värmepumpens inställningar och få mail om något internt larm har lösts ut.

ThermIQ-MQTT använder sig av det öppna protokollet MQTT vilket gör det möjligt att integrera styrning och övervakning med många andra husautomatiserings program som Home Assistant (HASS), Domoticz, openHab. Det går också att automatisera händelser med node-RED. Det finns en färdig integration med HASS som kan köras parallellt med eller helt fristående från ThermIQ2-Web