ThermIQ-MQTT/ROOM2 MQTT Meddelanden

ThermIQ-MQTT pollar med jämna intervall värmepumpen och skickar pumpens drift-data till ditt systems MQTT Broker. Ett meddelande kan se ut så här:

 

Topic : ThermIQ/ThermIQ-mqtt/data 
Message: {
"Client_Name": "Thermiq_30AEA413D85C",
"app_info": "ThermIQ-mqtt 1.01",
"reason": "T",
"r00": -3,
"r01": 20,
"r02": 0,
.......
"r7f": 2,
"timestamp": 1547341140
}

Registernamn består av ett ”r” följt av registeraddressen i hexadecimal. Registervärdet är ett 16-bitars ”signed integer”

På samma sätt kan man skicka ett meddelande till ThermIQ-MQTT via MQTT Brokern för att skriva till pumpen. Ett sådant meddelande kan se ut så här:

 

  
Topic:ThermIQ/ThermIQ-mqtt/WRITE
Message : {"r32":20}

 

Ett meddelande består av ett Topic och ett Message. Det senare använder värmepumpens register i hex, tex ”r1f:” följt av ett värde. Exemplet ovan skriver värdet 20 i register 50 vilket är ”Bör värde, Rumstemperatur”. I MQTTBox så ser meddelandet ut så här: