Installation i värmepumpen, ThermIQ-USB

Komplett installationsbeskrivning hittar du här, Installation ThermIQ-USB. Den hjälper dig också att installera den mjukvara som behövs. Nedan ges en kortfattad beskrivning.

Innan du ansluter ThermIQ till din värmepump måste värmepumpen slås av med huvudströmbrytaren. Du ansluter ThermIQ till värmepumpens styrdator.  För att komma åt den skall du först ta av fronten på värmepumpen. På nyare maskiner sitter styrdatorn mitt på framsidan bakom ett svart plastskydd och har en liten kontakt högt upp på vänster sida märkt EXT. Till den kontakten skall ThermIQ kopplas in. Kontakten är polariserad och kan inte felvändas. Är sladden medskickad lös kan du ansluta den till vilken av de två kontakterna på ThermIQ-kortet som du vill.
Om du redan har ett expansionskort, poolstyrning, kyla eller liknande installerat skall den sladd som sitter i stydatorns EXT port kopplas till ThermIQ kortet innan ThermIQ kortet kopplas in i styrdatorn. Det är dock bara ThermIQ-Link som fungerar samtidigt med Thermias Thermia Online eller Thermia Link. Kortet sätts sedan fast med häftband på ett sätt så att det enkel går att ansluta en USB kabel och/eller stoppa i SD kortet. För ut USB kabeln till utsidan och sätt tillbaka frontpanelen. Slå på strömmen. Om du har en Thermia tillverkad efter 2008-03-01 så behöver du inte göra några manuella inställningar för att kortet skall fungera.   Äldre Thermiamodeller Om din Thermia är äldre har den förmodligen en display med grön bakgrund. På dessa måste man gå in i installationsmenyn och tala om att ThermIQ:en är ansluten. Så här gör du om din Thermia är äldre än 2008-02-01 ======================================== 1. Håll in både höger och vänster piltangent samtidigt i minst 5 sekunder, tills “Service” syns i displayen. 2. Tryck på pil ner tills du kommer till Installation, tryck sedan pil höger 3. Tryck på pil ner tills du kommer till Node. Ändra värdet till 2 eller högre, om Node redan är större än 2 så låt det värdet vara kvar. ThermiaEXT2 Monterat och klart i en Thermia Optimum G2! OptimumG2