— at-kommandon

Från ett terminalfönster kan du använda följande kommandon mot ThermIQen och värmepumpen:

Styr och kontroll kommandon

atb                         Reboot to bootloader
atba                       Reboot to application
ati                          Return version info

atwxxhhll               Write hhll to register xx
atrxx                      Read from register xx
atrxxyy                   Read from register xx to yy
atrxxyyzzww          Read from register xx to yy and zz to ww

alla register och data ovan anges i hex med msb först

Kommandon för ThermIQs Realtidsklocka
attg                        Get RTC time
atts                        Set RTC time, atts20090712 12:00:00
attaxx                    Adjust rtc for x-tal drift, signed byte is added to RTCCAL reg, returns new value, xx is signed hex