Uppdatering av ThermIQ-USB/ElectrIQ firmware

Så här gör du för att uppgradera programvaran i ThermIQ, ThermIQ-LINK, ThermIQ-WLAN och ElectrIQ:

  1. Håll ned resetknappen samtidigt som du ansluter ThermIQ till datorn eller genom att ge den kommandot atb över COM porten.
  2. När Status lyser med 2 korta blink så är ThermIQ i upgraderingsläge och datorn skall lägga till den som en diskenhet/USB minne.  På disken finns tre filer med versionsnummer och datum:

boot_files

BOOT och CONFIG är statiska och kan inte ändras.

För att uppgradera kopierar man den nya programvaran till den här disken. När uppdateringen är klar kommer APP att ha ett nytt versionsnummer och datum. Om uppdatering av någon orsak skulle misslyckas så heter filen APP_BAD och då får man pröva att kopiera igen tills det funkar.

För att komma ut ur upgraderinsläge så tar man bort BOOT filen, i windows genom att välja den och trycka delete, i Linux genom att göra t.ex. rm BOOT_01.15

Senaste versionerna av ThermIQ programvaran finns i katalogen ThermIQ_fw i ThermIQs mjukvarupaket men kan också laddas ner här: