Kompatibla värmepumpar

Dom flesta av Thermias och Danfoss värmepumps-modeller tillverkade från 2008-03-01 och framåt kan styras och loggas med ThermIQ-MQTT/ROOM/ROOM2. Åtminstone följande modeller kan användas tillsammans med ThermIQ:

 • Danfoss DHP series
 • Thermia G3 series
 • Thermia Diplomat Optimum G2
 • Thermia Diplomat Duo Optimum G2
 • Thermia Diplomat Duo Optimum
 • Thermia Diplomat Optimum
 • Thermia Diplomat Duo
 • Thermia Diplomat
 • Thermia Atria Duo Optimum
 • Thermia Atria Optimum
 • Thermia Atria Duo
 • Thermia Atria

Om din värmepump har en styrdator som liknar den nedan och har en ”EXT-kontakt” så fungerar den med ThermIQ:

Thermia styr

Om din värmepump är äldre än 2008-03-01 och displayen är av den gamla typen med grön bakgrund,  måste nodadressen i menyn “Installation” sättas till 2 eller högre för att kommunikationen med ThermIQ ska fungera. För att ändra värdet på “Node”, gör så här:

1. På panelen på din värmepump, håll in både höger och vänster piltangent samtidigt i minst 5 sekunder, tills “Service” kommer fram högst upp i menyfönstret.
2. Tryck på pil ner tills du kommer till Installation, tryck sedan pil höger
3. Tryck på pil ner tills du kommer till Node. Ändra värdet till 2 eller högre.
4. Om annan extrautrustning ska installeras, sätt då det värde på Node som är nödvändigt för den funktionen.

Äldre pumpar som inte har denna funktion i menyn är inte kompatibla.

 

 

ThermIQ-MQTT ansluts alltid som första kort till värmepumpens styrdator, därefter ansluts eventuellt andra Thermiatillbehör via ThermIQ-MQTT kortet.

 • Du kan inte använda ThermIQ-MQTT tillsammans med med Thermia Online eller Thermia Link
 • Thermia Atlas, Thermia Diplomat Inverter stödjs inte av ThermIQ-MQTT
 • Äldre pumpar som Villa- och Eko- pumpar med fyra knappar vid displayen stöds inte av ThermIQ-MQTT.