ThermIQ-MQTT/ROOM2 Installation

Den kompletta installationsbeskrivningen hittar du här. Där hittar du också hur man installerar den mjukvara som behövs. Nedan följer hur ThermIQ-MQTT och ThermIQ-Room installeras i värmepumpen.

Innan du ansluter ThermIQ-MQTT eller ThermIQ-Room till din värmepump måste värmepumpen slås av med huvudströmbrytaren. Du ansluter ThermIQ-MQTT till värmepumpens styrdator.  För att komma åt den skall du först ta av fronten på värmepumpen. På nyare maskiner sitter styrdatorn mitt på framsidan bakom ett svart plastskydd och har en liten kontakt högt upp på vänster sida märkt EXT. Till den kontakten skall ThermIQ-MQTT kopplas in. Kontakten är inte polariserad och kan felvändas. Kontrollera att monteringen överensstämmer med bilderna här.

Om du redan har ett expansionskort, poolstyrning, kyla eller liknande installerat skall den sladd som sitter i stydatorns EXT port kopplas till ThermIQ-MQTT kortet innan det kopplas in i styrdatorn. Anslut en USB laddare som levererar minst 1A så att ThermIQ-MQTT inte matas från värmepumpen.

ThermIQ-Room kopplas sedan till anslutningen för innegivare på din värmepump. Kontrollera i bruksanvisningen från Thermia och följ deras instruktion för innomhusgivare.

Du kan inte använda Thermia Online eller Thermia Link tillsammans med ThermIQ-MQTT eller ThermIQ-Room.

Du kan inte använda Thermias inomhusgivare tillsammans med ThermIQ-Room

Ett enkelt sätt att spänningsmata ThermIQ-MQTT/Room är att montera ett eluttag eller ett switchat nätaggregat på den DIN skena som finns i pumpen.

Image result for eluttag din skena