ThermIQ-MQTT/ROOM2 Installation

Den kompletta installationsbeskrivningen hittar du här. Där hittar du också hur man installerar den mjukvara som behövs. Nedan följer ett par tips om hur ThermIQ-MQTT och ThermIQ-Room installeras i värmepumpen.

  • Innan du ansluter ThermIQ-MQTT eller ThermIQ-Room till din värmepump måste värmepumpen slås av med huvudströmbrytaren.
  • Du ansluter ThermIQ till värmepumpens styrdator.  För att komma åt den skall du först ta av fronten på värmepumpen. På nyare maskiner sitter styrdatorn mitt på framsidan bakom ett svart plastskydd och har en liten kontakt högt upp på vänster sida märkt EXT. Till den kontakten skall ThermIQ kopplas in. Om den är upptagen så följ kedjan av anslutana kort och sätt in ThermIQ där det finns en ledig kontakt.
  • Anslut en USB laddare som levererar runt 2A så att ThermIQ inte matas från värmepumpen. Tänk på att använda ett kvalitetsmärke då den ska stå på dygnet runt.
  • ThermIQ-Room kopplas sedan till anslutningen för innegivare på din värmepump. Kontrollera i bruksanvisningen från Thermia och följ deras instruktion för innomhusgivare.

Du kan inte använda Thermia Online eller Thermia Link tillsammans med ThermIQ-MQTT eller ThermIQ-Room.

Du kan inte använda Thermias inomhusgivare tillsammans med ThermIQ-Room

Ett enkelt och snyggt sätt att spänningsmata ThermIQ-MQTT/Room/ROOM2 är att montera ett eluttag eller ett switchat nätaggregat på den DIN skena som finns i pumpen.

Image result for eluttag din skena