ThermIQ och Windows

Att ansluta ThermIQ-MQTT och din värmepump till en pc med Windows ger dig inte bara möjligheten att styra alla värmepumpens parametrar utan ger också grafisk sammanställning av ThermIQ-MQTTs driftlogg. Exempel på hur det ser ut och vad du kan göra finns här Webexempel

ThermIQ använder följande program som bas:

  • XAMPP XAMPP-Lite, en webserver som körs under Windows
  • Mosquitto, en så kallad MQTT Broker för att hantera kommunikationen med ThermIQ-MQTT

Till Windows finns en steg-för-steg beskrivning på hur man kommer igång: ThermIQ2 installation för Windows XAMPP

ThermIQ är provat och fungerar på Windows 7, Windows 8 och Windows 10.