Svar till: VP Effekt inställningar

Shop Forum Thermiq webinterface VP Effekt inställningar Svar till: VP Effekt inställningar

#6896
Anders a
Keymaster

Thermiq kan inte mäta effektförbrukning utan använder gångtid multipliceat med kompressorns (och pumparnas) märkeffekt. Siffran 3.6 är ett defaultvärde, oavsett värmepumpsmodell, som du ska ändra till vad din anläggning faktiskt drar.