Re: Får inte fram nån data ?

Shop Forum ThermIQ och Windows Får inte fram nån data ? Re: Får inte fram nån data ?

#5604
admin
Deltagare

När man läst in en logg fil från minneskortet till databasen via webinterfacet så kan man ta bort logg-filen från kortet.

Thermiq har två databaser:

En temporär som man kan skapa om utan att förlora något. Det görs med ”Ny temporär databas”.

Den andra databasen innehåller all loggad data från VP. Omman väljer ”Ny permanent databas” så skapas en ny och tom databas. All gammal data raderas.

dummy_poll, skapar ett mätvärde i permanenta databasen med låtsas data. Ett sätt att

lägga in data och se att web-interfacet rör på sig.

Real poll, hämtar data via thermiq interfacet och lägger in i databasen. Ett sätt att testa att det går att kommunicera med VP:n.