Re: Får inte fram nån data ?

Shop Forum ThermIQ och Windows Får inte fram nån data ? Re: Får inte fram nån data ?

#5607
admin
Deltagare

1. Med automatic poller valt så gör PC:n en poll varje minut och lägger till i databasen på PCn. Man behöver alltså inte läsa in VP.log.

2. Loggning till minneskortet görs bara när USB kommunikation fungerar med PCn. Är USB anslutet förväntas PCn sköta pollandet. Om PC lägger av på ett sådant sätt att USB inte fungerar så kommer loggning att ske på minneskortet.

3. Databaserna finns på pc och heter C:Xamppsqlitehpdb.db3 resp. C:Xamppsqlitehptempdb.db3. VP.log filen används bara för att kunna läsa in data från standalone mod.

4. Mail setup frågan förstår jag inte riktig.