Reply To: Nätsäkerhet?

Shop Forum ThermIQ USB Nätsäkerhet? Reply To: Nätsäkerhet?

#6246
Anders a
Keymaster

WLAN klienten stödjer WEP eller WPA/WPA2/RSN

Protokollet är text över ”telnet” på port 2000. Serversidan är i ”öppen” php kod för den som vill ändra själv… Vill man kolla klienten är det bara starta telnet mot den.