— Uppdatering av WLAN firmware

ThermIQ-WLAN och ElectrIQ har en WLAN modul med egen firmware. Nödvändig firmware laddas ner här: WLAN-firmwarewlan-fw