ThermIQ och Debian 11

Det går att installera ThermIQ Web på ”Debian 11, bullseye” men det kräver att du själv har installerat OS och har god förståelse för hur man installerar och administrerar program i Linux. Installationsvägledning finns här: http://www.thermiq.net/ThermIQ2-installation-for-Debian.pdf

Deu kan styra alla värmepumpens parametrar och får en grafisk sammanställning av ThermIQs driftlogg. Exempel på hur det ser ut och vad du kan göra finns här Webexempel

ThermIQ s programvara är skriven i php (php7.4) och använder Apache2 web-server och sqlite eller mysql som databas

.