Loggning till SD kort

Med ett vanligt SD kort i ThermIQ:en sparas samtlig driftdata en gång per minut. Läs in logfilen genom att ansluta ThermIQ:en till en dator. ThermIQ kommer då att fungera som ett USB minne och mätdata i form av en loggfil kan läsas över till datorn.

Med ThermIQ:s mjukvara läser du sedan in loggfilen i en databas och presenterar alla sparade värden grafisk i en webläsare. Det är samma mjukvara och webinterface som används för att presentera loggfiler som det som används för realtidsstyrning och presentation. Ett exempel på hur det ser ut kan du hitta här: Webexempel

Programvara och installationsbeskrivning hittar du under ”Windows installation

ThermIQ fungerar med vanliga SD och SDHC-kort som formaterats i en PC med FAT eller FAT32 (standardformatering)

Loggfilen är textbaserad och består av en tidsstämpel följt av värdena i värmepumpens register.