Svar till: Uppdatera Thermiq på Raspberry

Shop Forum ThermIQ och Linux Uppdatera Thermiq på Raspberry Svar till: Uppdatera Thermiq på Raspberry

#6326
Mischel
Deltagare

Lägger till även kommandona som visar att hämtningen av uppdateringen innan ovan felmeddelande ser ut att ha fungerat som det ska.

pi@thermiq /tmp $ sudo wget http://www.thermiq.net/ThermIQ_Client/pkg_raspberry/setup_script
–2014-01-14 13:05:50– http://www.thermiq.net/ThermIQ_Client/pkg_raspberry/set up_script
Slår upp http://www.thermiq.net (www.thermiq.net)… 195.74.38.94
Ansluter till http://www.thermiq.net (www.thermiq.net)|195.74.38.94|:80… ansluten.
HTTP-begäran skickad, väntar på svar… 200 OK
Längd: 6734 (6,6K) [text/plain]
Sparar till: ”setup_script”

100%[======================================>] 6 734 –.-K/s på 0s

2014-01-14 13:05:50 (46,5 MB/s) – ”setup_script” sparades [6734/6734]

pi@thermiq /tmp $ sudo chmod a+x setup_script
pi@thermiq /tmp $ sudo ./setup_script 2>&1 | sudo tee /var/thermiq_install.log
Unknown OS, please check your raspberry
Linux thermiq 3.6.11+ #474 PREEMPT Thu Jun 13 17:14:42 BST 2013 armv6l GNU/Linux
pi@thermiq /tmp $