Svar till: problem vid apt-get upgrade

Shop Forum ThermIQ och Linux problem vid apt-get upgrade Svar till: problem vid apt-get upgrade

#6569
qvist
Medlem

kan vara z.wave.me som stökar lite.

/etc/init.d/zbw_connect börjar så här:

#!/bin/bash
### BEGIN INIT INFO
# Provides: zbw_connect
# Required-Start: $all
# Required-Stop: $all
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: zbw_connect
# Description: the script to connect to zbw server
### END INIT INFO

kanske kan /etc/init.d/ThermIQ_Startup ändras lite för att få båda att fungera samtidigt?