Re: Får inte fram nån data ?

Shop Forum ThermIQ och Windows Får inte fram nån data ? Re: Får inte fram nån data ?

#5600
admin
Deltagare

Har du hämtat in textfilen från minneskortet som sitter i ThermIq under administration i webbgränssnittet?

Jag hade samma problem i början..

Här får du en ”Dummy” som jag fick av ThermIQ.

som du kan prova med, Om det är det problemet du har?

Tyvärr verkar inte bilder komma med här.

För att läsa in en logg fil från standalone mode så gör man så här:

1. Flytta filen vp.log från minnes-kortet till datorn.

2. Öppna Kontrollpanelen, se till att webservern kör och välj ”Open ThermIQ Web” från fliken ”Commands and actions.

3. Logga in,

default use = admin

password =manager

4. Tryck på knappen ”Administration” längst ned.

5.Välj browse och leta upp vp.log filen. Tryck hämta.

nu finns finns filen vp.log i listan på sidan, välj den och börja med ”Analysera” och ”behåll Tidsstämplar”. Titta på analysen längs ned

på sidan. Den säger när loggen börjar, om den består av flera segment (Hack i tidsstämplarna)

Nu kan man göra olika manipulationer av tiden i logg-filen.

A. Flytta ihop sekvenser, skap en sekvens i tid utan ”hack”

B. Flytta första tidsstämpeln…” flyttar första sekvensen så att den fortsätter där databasen slutar

C. Flytta första tidsstämpel till” Flyttar första sekvensen till angivet datum

7. Väl ”analysera” igen för att se resultatet

.

När man är nöjd med resultatet så väljer man ”Lägg till” för att läsa in logg-filen i databasen.

8. Klicka ”Tillbaka”.

9. Nu finns dessa data i databasen och kan ses i web-interfacet.

Lycka till

//Dartmogge