Vill inte komma igång

Shop Forum ThermIQ och Linux Vill inte komma igång

Visar 3 inlägg - 1 till 3 (av 3 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #6543
  Anonym
  Inaktiv

  Försöker och få igång en ThermIQ på en Raspberry Pi, men går sådär..

  Får ut denna fil från installation_check.php :

  Är det någon som vet hur dessa ska se ut? Jag hittar inget tokigt i denna, förutom kanske längst ner under ”attempting read, expecting something like ”00=1234″ back” ? där jag får ingenting tillbaks ?

  ThermIQ installation checks

  Your webserver can serve html
  And supports the following java versions:
  1.5.0
  Javascripts seems to be enabled
  and PHP is working!
  phpversion() says: 5.4.36-0+deb7u1
  The machine information is
  Linux raspberrypi 3.12.35+ #733 PREEMPT Tue Jan 6 21:03:44 GMT 2015 armv6l

  Local release: 2.6.5 beta
  Trying to read ../init.php in the following directorys

  .
  /usr/share/php
  /usr/share/pear
  /usr/bin
  /usr/sbin
  /var/www

  and can read the init.php configuration file

  Checking for ThermIQ configuration and language files
  /opt/etc/Thermiq_Windows.ini => /opt/etc/Thermiq_Windows.ini
  /opt/etc/Thermiq_Linux.ini => /opt/etc/Thermiq_Linux.ini
  /opt/etc/Thermiq_sw.ini => /opt/etc/Thermiq_sw.ini
  /opt/etc/Thermiq_de.ini => /opt/etc/Thermiq_de.ini
  /opt/etc/Thermiq_en.ini => /opt/etc/Thermiq_en.ini
  /opt/etc/Thermiq_no.ini => /opt/etc/Thermiq_no.ini
  /opt/etc/Thermiq_fi.ini => /opt/etc/Thermiq_fi.ini

  This is your settings from /opt/etc/Thermiq_Linux.ini
  Array
  (
  [thermiq] => Array
  (
  [hp_type] => Optimum
  [language] => sw
  [optional_init] =>
  [compressor_power] => 2.0
  [user_id] => Initial
  )

  [passwd] => Array
  (
  [admin] => manager
  [demo] => demo
  )

  [rights] => Array
  (
  [admin] => admin
  [demo] => user
  )

  [database] => Array
  (
  [temporary] => sqlite:/var/sqlite/hptempdb
  [permanent] => sqlite:/var/sqlite/hpdb
  )

  [misc] => Array
  (
  [tempdir] => /var/sqlite/
  [permdir] => /var/sqlite/
  [php_exec] =>
  [php_scriptpath] => /usr/sbin/
  [mail_system] =>
  [mail_rc_file] => /etc/msmtprc
  [com_device] => /dev/ttyUSB0
  [ip_device] => IP:192.168.2.108:2000
  [poller_mode] => COM
  )

  [ElectrIQ] => Array
  (
  [ip_device] => IP:192.168.2.98:2000
  [TicksPerWatt] => 2000
  [poller_ElectrIQ] => 0
  )

  [AirIQ] => Array
  (
  [ip_device] => IP:192.168.2.123:2000
  )

  [Telldus] => Array
  (
  [tdtool_path] => tdtool
  )

  )
  Language settings are read from: /opt/etc/Thermiq_sw.ini
  Version: ??
  Checking installed webcontent in /var/www
  aggr_day.php => /var/www/aggr_day.php
  aggr_hour.php => /var/www/aggr_hour.php
  check_install.php => /var/www/check_install.php
  hello_php.php => /var/www/hello_php.php
  hp_status.php => /var/www/hp_status.php
  hp_write.php => /var/www/hp_write.php
  index.php => /var/www/index.php
  larmlogg.php => /var/www/larmlogg.php
  menu_write.php => /var/www/menu_write.php
  menus.php => /var/www/menus.php
  rawdata.php => /var/www/rawdata.php
  settings.php => /var/www/settings.php
  settings_db.php => /var/www/settings_db.php
  settings_global.php => /var/www/settings_global.php
  settings_logs.php => /var/www/settings_logs.php
  settings_mail.php => /var/www/settings_mail.php
  settings_update.php => /var/www/settings_update.php
  toplinks.php => /var/www/toplinks.php
  img => /var/www/img
  ../php-ofc-library => /var/php-ofc-library
  ../init.php => /var/init.php

  Checking installed scripts in

  .
  /usr/share/php
  /usr/share/pear
  /usr/bin
  /usr/sbin
  /var/www
  alarm_handler => /usr/sbin/alarm_handler
  common_settings => /usr/sbin/common_settings
  dummy_poll => /usr/sbin/dummy_poll
  hp_data => /usr/sbin/hp_data
  load_log => /usr/sbin/load_log
  mkdbtemplate => /usr/sbin/mkdbtemplate
  new_db_sqlite => /usr/sbin/new_db_sqlite
  poller => /usr/sbin/poller
  update_client => /usr/sbin/update_client

  Checking for required directories
  Temporary database path => /var/sqlite
  Permanent database path => /var/sqlite

  Checking available database handlers (PDO)
  Preferred is ’sqlite’ which is PDO for sqlite3, others might work

  mysql
  odbc
  sqlite

  Checking required utils
  Checking for /opt/bin/stty
  Array
  (
  [0] => speed 9600 baud; rows 0; columns 0; line = 0;
  [1] => intr = ^C; quit = ^\; erase = ^?; kill = ^U; eof = ^D; eol = ;
  [2] => eol2 = ; swtch = ; start = ^Q; stop = ^S; susp = ^Z; rprnt = ^R;
  [3] => werase = ^W; lnext = ^V; flush = ^O; min = 0; time = 25;
  [4] => -parenb -parodd cs8 hupcl -cstopb cread clocal -crtscts
  [5] => -ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr -icrnl ixon -ixoff
  [6] => -iuclc -ixany -imaxbel -iutf8
  [7] => -opost -olcuc -ocrnl onlcr -onocr -onlret -ofill -ofdel nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0
  [8] => -isig -icanon -iexten -echo echoe echok -echonl -noflsh -xcase -tostop -echoprt
  [9] => echoctl echoke
  )
  Checking for /opt/bin/php
  Array
  (
  [0] => lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 9 21:08 /opt/bin/php -> /usr/bin/php5
  )

  Checking selected COM port, /dev/ttyUSB0 , for answer from ThermIQ
  Doing Linux init
  Sending ati, expecting to get version info back.
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  TO

  ati
  ThermIQ2 v4.30 0011
  OK

  Check Link-mode, 0= Normal mode, 1= Link-mode
  atl?
  0
  OK

  attempting read, expecting something like ”00=1234” back
  atr00
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  That’s all folks. Check the log above for any messages. When all is OK then
  continue here to do initial configuration. Default user=admin, password=manager

  #6544
  Anonym
  Inaktiv

  Problemet ovan löste sig med hjälp av detta:

  3. Den röda lysdioden vid SW blinkar när kommunikation med värmepumpen sker. Det gäller oavsett vilken STATUS kortet har. Om den inte blinkar så pröva att stänga av värmepumpen och ta ut USB sladden från ThermIQ.en. Starta sedan värmepumpen och sätt i USB:n igen.

  #6545
  Anders a
  Keymaster

  Bra att det löste sig.

Visar 3 inlägg - 1 till 3 (av 3 totalt)
 • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.