ThermIQ och Linux

Att ansluta ThermIQ och din värmepump till en Linux maskin ger dig inte bara möjligheten att styra alla värmepumpens parametrar utan ger också grafisk sammanställning av ThermIQs driftlogg. Exempel på hur det ser ut och vad du kan göra finns här Webexempel

För att installera ThermIQs programvara på en Linux maskin krävs lite unix-vana: ThermIQ s programvara är skriven i php och fungerar på de flesta Linux-distributioner. Kraven är enkla, en webserver som hanterar php samt en sqlite3 databas. För att Linux maskinen skall kunna kommunicera med ThermIQ:en krävs också att det finns stöd för USB CDC, ett generellt protokoll för att prata med USB anslutna serieportar.

Exempel på Linux maskiner och distributioner som provats och fungerar är:
* Raspberry PI
* LinkSYS NSLU med Unslung, steg för steg beskrivning hur man sätter upp en NSLU finns med i vårt programpaket.
* DLink DNS-323
* Ubuntu på PC

i Linuxpaketet finns beskrivningar för hur man installerar på olika maskiner. Det går utmärkt att ladda ner och prova att  installera det utan att ha ett ThermIQ interface. Med i installationen finns också exempel på logg-filer så att man kan se hur inläsning av data går till, vilka styrparametrar som finns samt hur webinterface och grafer fungerar.