Thermiq (och OWFS) under Debian Squeeze på D-link DNS-320

Shop Forum ThermIQ och Linux Thermiq (och OWFS) under Debian Squeeze på D-link DNS-320

Etiketter: 

 • Detta ämne har 0 svar, 1 deltagare, och uppdaterades senast för 10 år sedan av Anonym.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #6083
  Anonym
  Inaktiv

  Hej! Jag har lyckats få Thermiq (och OWFS) att fungera under Debian Squeeze på min D-link DNS-320. Är det någon fler som är intresserad, så gör så här:

  1) Följ HowTo:n på http://wiki.temperatur.nu/index.php/OWFS_p%C3%A5_DNS-320/325, inkl. HowTo:n för att installera OWFS.
  2) Skapa en användare thermiq på din DNS-320 (här kallad eddie):
  ssh eddie -l root
  DNS-320# adduser thermiq
  DNS-320# adduser thermiq sudo

  3) Skapa en fil thermiq_init.debian på din NAS med nedanstående innehåll.

  4) Gör filen körbar och kör den.

  DNS-320# chmod +x /mnt/HD/HD_a2/thermiq_init.debian
  DNS-320# /mnt/HD/HD_a2/thermiq_init.debian

  5) Boota om din DNS-320.

  Du kommer att få en loggfil /mnt/HD/HD_a2/ffpdeb.log som kan innehålla två felmeddelanden:
  – från apache2, vilket är väntat eftersom port 80 är upptagen av D-links egen webserver.
  – från exim4, som protesterar mot (i sin paniclog) att IPv6 inte finns.
  Bägge felen går att ignorera.

  Jag har mailat Anders samma info, kanske (säkert) hittar han några förbättringar. 🙂

  — thermiq_init.debian BEGIN —

  #!/bin/sh

  # Install packages.
  apt-get -y install lighttpd sqlite3 php5-cli php5-cgi php5-sqlite usbutils php-pear

  # Expect a configuration error since port 80 is already in use by the
  # NAS web server.

  # Fix port issue.
  sh -c ’echo ”server.port = 8081″ >> /etc/lighttpd/lighttpd.conf’

  # To enable PHP5 in Lighttpd, we must modify /etc/php5/cgi/php.ini and
  # uncomment the line cgi.fix_pathinfo=1:

  sed -i ’s/^.*;cgi.fix_pathinfo=1/cgi.fix_pathinfo=1/’ /etc/php5/cgi/php.ini
  sed -i ’s:^.*;date.timezone.*:date.timezone = Europe/Stockholm:’ /etc/php5/cgi/php.ini
  sed -i ’s:^.*;date.default_latitude.*:date.default_latitude = 63.8142:’ /etc/php5/cgi/php.ini
  sed -i ’s:^.*;date.default_longitude.*:date.default_longitude = 20.4174:’ /etc/php5/cgi/php.ini

  lighttpd-enable-mod fastcgi fastcgi-php
  #ls -l /etc/lighttpd/conf-enabled
  #/etc/init.d/lighttpd force-reload
  #Create test file.
  #perl -e ’open(FILE,”>/var/www/info.php”); print FILE ”\n”’
  apt-get install -y lighttpd

  #Open in web browser: http://your.server.com:8081/info.php

  # Download thermiq stuff.
  mkdir /opt/thermiq
  cd /opt/thermiq
  wget -T 900 -t 30 http://www.thermiq.net/ThermIQ_Client/thermiq_svn.tar.gz
  mkdir cur
  cd cur
  tar -xzf ../thermiq_svn.tar.gz
  chown -R thermiq:thermiq /opt/thermiq

  # To avoid having to change references to /ffp and /ffp/thermiq.
  ln -s /mnt/HD/HD_a2/ffp /ffp
  ln -s /opt/thermiq/cur /ffp/thermiq

  # Make links to database scripts in main html dir.
  # Would have been prettier to modify a bunch of paths, but…
  cd /ffp/thermiq/common/webcontent/html
  ln -s ../../usr/sbin/* .

  # Stuff from thermiq’s installation script.
  cd /ffp
  mkdir -p www/logs www/pages
  #chmod a+x /ffp/start/lighttpd.sh
  chown root:www-data /ffp/www/logs/
  chmod 774 /ffp/www/logs/
  # Make lighttpd-thermiq run under its own name.
  ln -s /usr/sbin/lighttpd /usr/sbin/lighttpd-thermiq
  # Start script.
  cat > /etc/init.d/startlighttpd-thermiq.sh /tmp/debug_usbagent\n\n# ThermIQ handling\nif [ \”\\\$PRODUCT\” = \”4d8/fdeb/1\” ]; then\n\tif [ \”\\\$ACTION\” = \”add\” ]; then\n\t\t/bin/touch /tmp/thermiq_usb_is_present\n\tfi\n\n\tif [ \”\\\$ACTION\” = \”remove\” ]; then\n\t\t/bin/rm -f /tmp/thermiq_usb_is_present\n\tfi\n\texit 0\nfi\n\n”’ /mnt/root/etc/hotplug/usb.agent
  echo ”done.”

  EOF

  # Make executable and sort into startup sequence.
  chmod +x /etc/init.d/init-thermiq-usb.sh
  update-rc.d init-thermiq-usb.sh defaults

  # Add crontab with poller
  crontab -l | grep -v /usr/sbin/poller > /tmp/crontab.tmp
  echo ”* * * * * /bin/sh -c ’if [ -e /mnt/root/tmp/thermiq_usb_is_present ]; then /opt/thermiq/cur/common/usr/sbin/poller > /dev/null; fi'” >> /tmp/crontab.tmp
  crontab /tmp/crontab.tmp
  rm -f /tmp/crontab.tmp

  echo ”Init script complete, now you should reboot the NAS.”

  — thermiq_init.debian END —

Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
 • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.